ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อ่านข้อมูลโดย  Adobe  Acrobat  Reader  โปรดคลิก 

 

ตำแหน่ง : สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
         ที่อยู่:  เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลธาตุพนม
    อำเภอธาตุพนม
    จังหวัดนครพนม
     48110
          โทรศัพท์:  042540537
          โทรสาร:  042540537
          โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0883085216
 http://www.thatphanomtai.org

แผนที่ตั้ง

ตำแหน่งพิกัด : สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้