การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 เอกสารเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2565 เอกสารเพิ่มเติม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เอกสารเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 เอกสารเพิ่มเติม